ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΔΩ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Α.Τ.Ε. ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΒΗΜΑ

Παρακάτω θα δείτε τα σχέδια ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα της προηγούμενης κυβέρνησης τα οποία τα έχει βγάλει ο Υφυπουργός Ιωάννης Πανάρετος για δημόσια Διαβούλευση μπορείτε να μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο και να γράψετε τα σχόλια σας http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?cat=25

Σχόλιο Προέδρου ΚΔΣ ΕΕΤΕΜ στην σελίδα του Υπουργείου

 

 

Οι Ειδικότητες των πτυχιούχων Μηχανικών με βάση τον ακαδημαϊκό τίτλο

1

Πτυχιούχος

Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων

2

Πτυχιούχος

Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής

3

Πτυχιούχος

Τοπογράφος Μηχανικός

4

Πτυχιούχος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

5

Πτυχιούχος

Ηλεκτρονικός Μηχανικός Π.Δ.346Π.Δ.360

6

Πτυχιούχος

Μηχανολόγος Μηχανικός

7

Πτυχιούχος

Μηχανικός Οχημάτων Π.Δ.43

8

Πτυχιούχος

Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Π.Δ.360

9

Πτυχιούχος

Μηχανικός Ενεργειακής Τεχνολογίας

10

Πτυχιούχος

Μηχανικός Βιομηχανικής Πληροφορικής

11

Πτυχιούχος

Μηχανικός Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

12

Πτυχιούχος

Μηχανικός Πληροφορικής και επικοινωνιών

13

Πτυχιούχος

Μηχανικός Ανακαίνισης και Αποκατάστασης κτιρίων

14

Πτυχιούχος

Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης

15

Πτυχιούχος

Ναυπηγός Μηχανικός

16

Πτυχιούχος

Μηχανικός Πληροφορικής Π.Δ.345

17

Πτυχιούχος

Κλωστοϋφαντουργός Μηχανικός

18

Πτυχιούχος

Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Π.Δ.345

19

Πτυχιούχος

Μηχανικός Αυτοματισμού

20

Πτυχιούχος

Μηχανικός Ιατρικών Οργάνων Π.Δ.345

21

Πτυχιούχος

Μηχανικός Ορυχείων

22

Πτυχιούχος

Μηχανικός Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος

23

Πτυχιούχος

Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιασμού

24

Πτυχιούχος

Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

25

Πτυχιούχος

Μηχανικός Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

26

Πτυχιούχος

Μηχανικός Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

27

Πτυχιούχος

Μηχανικός Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

28

Πτυχιούχος

Μηχανικός Περιβάλλοντος Τ.Ε

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Οι πιο κάτω ειδικότητες προέρχονται από Σχολές του Εξωτερικού οι οποίες δεν υπάρχουν στα Τ.Ε.Ι:

Πτυχιούχος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος

Πτυχιούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός

Πτυχιούχος Μηχανικός Αεροσκαφών

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΤΕI


Σύμφωνα με τον Ν. 1404/83 άρθρο 25 παραγ.2 εδάφιο γ, η πολιτεία (ΥΠΕΠΘ και συναρμόδια Υπουργεία) πρέπει να εκδώσουν το πλαίσιο Άσκησης του επαγγέλματος για κάθε ειδικότητα των ΣΤΕφ-ΤΕΙ.

Μέχρι σήμερα 4/2/2010 για τους Πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους, Ναυπηγούς Μηχανικούς Τ.Ε. δεν έχουν εκδοθεί τα αντίστοιχα Π.Δ. παρά την γνωμοδότηση του ΣΤΕ (Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης).

Εξάλλου γι αυτό το θέμα υπάρχει καταδικαστική απόφαση σε βάρος του ελληνικού δημοσίου μετά από προσφυγή των ενδιαφερομένων και της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ (Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών; 17670/1996).

Για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων Δομικών Έργων - Έργων Υποδομής - Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ 318/94 ΦΕΚ 167 Α’ / 7-10-94. Για το Π.Δ. αυτό το ΤΕΕ , προσέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας το οποίο με πρόσφατη τελική απόφασή του «ακύρωσε κάποια άρθρα» και έτσι υπάρχει κι εκεί η ίδια εκκρεμότητα.

Οι Αρμόδιες Υπηρεσίες θεωρούν ότι, για τις ειδικότητες Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων-Ναυπηγών, “ισχύουν” τα αντίστοιχα δικαιώματα των Υπομηχανικών,
Β.Δ/γμα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α΄,Β.Δ.699-Φ.Ε.Κ. 233/17.11.71 τεύχος πρώτον , χωρίς αυτό βέβαια να είναι αποδεκτό από την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και τα τμήματα των Τ.Ε.Ι διότι είναι ξεπερασμένα και αναχρονιστικά και ούτε ως ελάχιστα δικαιώματα δύναται να εκληφθούν.

Η Εγγραφή στην ΕΕΤΕΜ ( Ενωση Ελλήνων Τεχνολόγων Μηχανικών) είναι απαραίτητη για:

 1. Την Έκδοση Αριθμού Μητρώου Μηχανικού ΕΕΤΕΜ
 2. Βεβαιώσεων ΕΕΤΕΜ που ζητούνται από ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

 

Κατηγορίες συμμετοχής των αποφοίτων ΤΕΙ σε Δημόσια Έργα

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΟΜ/ΚΟΙ

 

ΗΛ/ΓΟΙ ΥΠΟΜ/ΚΟΙ ΜΗΧ/ΓΟΙ ΥΠΟΜ/ΚΟΙ

 

Τ.Ε.Ι. ΠΟΛ/ΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ ΤΕΧΝ. ΠΟΛ/ΚΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝ/ΚΩΝ

ΤΕΧΝ. ΠΟΛ/ΚΟΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ

ΤΕΧΝ. ΠΟΛ/ΚΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝ/ΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Τ.Ε.Ι. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ – ΤΕΧΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

Τ.Ε.Ι. ΜΗΧ/ΓΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ – ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΓΟΙ – ΜΗΧ/ΚΟΙ

 

Τ.Ε.Ι. ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ – ΤΕΧΝ. ΗΛ/ΓΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ

 Τ.Ε.Ι. ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΥΠΟΜ/ΚΟΙ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ – ΤΕΧΝ. ΝΑΥΠΗΓΟΙ

Τ.Ε.Ι. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΜ/ΚΩΝ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ - ΤΕΧΝ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

 Τ.Ε.Ι. ΤΕΧΝ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ

ΤΕΧΝ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΟΔΟΠΟΙΪΑ

 

  

      

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

 

 

        

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

 

  

      

ΛΙΜΕΝΙΚΑ

 

  

      

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

 

 

   

    

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

 

 

   

     

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

 

Μόνο για δομικά

  

    

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝEΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

           

ΠΛΩΤΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ

       

 

   

ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

        

 

  

ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

         

 

 

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ